Фінансові звіти


Закон України «Про благодійництво та благодійні організації'» від 05.07.2012 року № 5073-VI (зі змінами та доповненнями) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»' http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-п

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17398/

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-272 від 09.04.2012 «Щодо благодійних внесків»http://osvita.ua/legislation/other/31105/

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-608 від 05.09.2013 «Щодо благодійних внесків»http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36993/


Ċ
Наталія Федорівна Ярова,
17 трав. 2018 р., 05:21
Ċ
Наталія Федорівна Ярова,
22 бер. 2018 р., 02:34
ĉ
Наталія Федорівна Ярова,
1 груд. 2017 р., 05:11
Ċ
Наталія Федорівна Ярова,
1 груд. 2017 р., 04:39
Comments